H1N1 – கொஞ்சம் வயித்தக் கலக்கிற சமாச்சாரம்தான்

கொஞ்சம் வயித்தக் கலக்கிற சமாச்சாரமாத்தன் இருக்கு இந்த H1N1 கிருமிகளால் பரவக்கூடிய காய்ச்சல். இன்றைக்கு பூனா நகரில் ஒரு 14 வயது சிறுமி இக்காய்ச்சலால் கட்டுண்டு இறந்திருக்கிறாள்.

Read more