அழகன்குளத்திற்கு அகன்ற புதிய சாலை வசதி

பல வருடங்களுக்குப் பிறகு, ஒரு வழியாக அரசு, அழகன்குளம் சாலையை புதிய சற்றே அகலம் கூடிய சாலையாக போட்டிருக்கிறது. இது இவ்வழியில் ஓடும் அனைத்து வாகன ஓட்டிகளுக்கும்,

Read more