இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு முட்டுக்கட்டையாக இருப்பது நீதிமன்றங்களே…

மோடி அரசு என்னதான் ஊழலை ஒழிப்பதில் அக்கரை காட்டினாலும், மோடி மக்களுக்கு வாக்களித்தது போல, ஊழல் செய்த அரசியல்வாதிகளுக்குத் தண்டனை வாங்கித் தந்த பாடில்லை. இந்த நான்கு

Read more

மாவட்ட மனித உரிமை நீதிமன்றங்கள் – நிஜமா? மாயத்தோற்றமா?

மாவட்ட மனித உரிமை நீதிமன்றங்கள் – நிஜமா? மாயத்தோற்றமா? மாவட்ட மனித உரிமை நீதிமன்றங்களில் வழக்கு தாக்கல் செய்வது எப்படி? மாவட்ட மனித உரிமை நீதிமன்றங்கள் தேசிய

Read more

விவாதமாகும் நீதித்துறையும் அதன் உத்தரவுகளும்

மக்களாட்சியின் முக்கிய தூண்களில் ஒன்றான நீதிமன்றங்களின் செயல்பாடுகள் மிக விவாதத்திற்குறியனவைகளாக மாறிவருகின்றன. பல காலங்களாக நீதிமன்றங்களைப் பற்றி விவாதிப்பதோ, விமரிசிப்பதோ, அதன் செயல்பாடுகளில் அதிர்ப்தி தெரிவிப்பதோ ஒரு

Read more