பாதுகாப்புக் கேமராக்கள் பொருத்துபவர்கள் கவனிக்கவேண்டியவை

வீடுகள், அலுவலகங்கள் மற்றும் வியாபார நிறுவனங்களுக்கு பாதுகாப்புக் கேமராக்கள் பொறுத்தும்பொழுது பலர், அவற்றை குறைந்த விலைக்கு வாங்கவேண்டும் என்பதை மட்டும் குறிக்கோளாகக் கொண்டு செயல்படுகிறார்கள். அதனாலேயே கேமரா

Read more

Sustainable Development

இந்தியாவிற்கு தற்போதைய தேவை நீடித்திருக்கிற, நிலையான, எல்லா துறைகளையும் உள்ளடக்கிய, ஒன்றை மொத்தமாக அழித்து மற்றொன்றை வாழவைக்காத ஒரு வளர்ச்சி. ஆங்கிலத்தில் அதை இரண்டே வார்த்தையில் Sustainable

Read more

மரபு நூலகங்கள் ஒரு காலவழு(Anachronistic)

ஒரு பழக்கம் முழுமையாக வழக்கொழிந்துவிடுகிறது என்றால் அப்பழக்கத்திற்கெதிரான மாற்று வழக்கத்திற்கு வந்துவிட்டது என்று அர்த்தம். அது மட்டுமில்லாது அப்பழக்கத்தை தொடரமுடியாத படி இயற்கையான மாற்றங்கள் மக்களின் வாழ்க்கையில்

Read more

GITEX எனும் தகவல் தொழில்நுட்பக் கண்காட்சி

துபாயில் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை நடக்கும் GITEX என்னும் தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த கண்காட்சி மிகவும் பிரபலமானது. அந்தக் கண்காட்சியை ஒட்டி, புதிய தகவல் தொழில்நுட்பங்களும், மின்னனு சாதனங்களும்

Read more

மீன் பிடித்தல் ஒரு புதுமையான அனுபவம்.

மீன் பிடித்தலில் விருப்பம் உள்ளவரா நீங்கள்? மீன் பிடித்தலை ஒரு தொழிலாகச் செய்வதிலும் அதை பொழுதுபோக்காக அல்லது தேவைக்காக செய்வதிலும் வேறுபாடுகள் பல உள்ளன. பொழுதுபோக்குக்காக அல்லது

Read more

H1N1 – கொஞ்சம் வயித்தக் கலக்கிற சமாச்சாரம்தான்

கொஞ்சம் வயித்தக் கலக்கிற சமாச்சாரமாத்தன் இருக்கு இந்த H1N1 கிருமிகளால் பரவக்கூடிய காய்ச்சல். இன்றைக்கு பூனா நகரில் ஒரு 14 வயது சிறுமி இக்காய்ச்சலால் கட்டுண்டு இறந்திருக்கிறாள்.

Read more

ஏன் குளிர்கண்ணாடி அணியவேண்டும்?

1. நல்ல தரமான குளிர்கண்ணாடிகள் உங்கள் கண்களை சூரியனிடமிருந்து வெளிப்படும் ஆபத்தான புற ஊதாக் கதிர்களிடமிருந்து நூறு சதவீதம் பாதுகாக்கின்றன. கண்களை மட்டுமன்றி மிகவும் மென்மையான எளிதில்

Read more